Ingvar Berggren in memoriam

 

Ingvar Berggren, en av charterbranschens absoluta pionjärer, gick ur tiden efter en längre tids sjukdom den 12 februari 2009.


Ingvar Berggren, född 1926, tog studenten i Halmstad med högsta betyg i samtliga ämnen. Efter militärtjänstgöring på Karlberg studerade han på Handelshögskolan i Göteborg.

 

Ingvar Berggren kom tidigt i kontakt med resebranschen. Redan under sommarloven i början av 1950-talet arbetade han som reseledare för den då nyetablerade arrangören Scandinavian Touring. På den tiden gick sällskapsresorna fortfarande med buss och Ingvar Berggren ledde turer såväl inom Sverige som till flertalet europeiska destinationer.


Efter avslutade studier – och en kort period på Törnbloms reklambyrå i Stockholm – anställdes Ingvar Berggren 1952 som reseplanerare och chef för den nyinrättade sällskapsreseavdelningen på Nyman & Schultz Resebureau i Göteborg.


Även Nyman & Schultz arrangerade inledningsvis bussresor, men redan 1955 gjorde man de första försöken med charterresor med flyg. Konceptet blev en succé varpå avdelningen för sällskapsresor utökades med fler medarbetare och bytte, 1956, namn till Vingresor.


Vingresor växte vidare och blev 1958 ett eget aktiebolag. Ingvar Berggren, som nu hade titeln produktionschef, ansvarade bland annat för att lägga upp resorna samt för att förhandla med hotell och lokala agenter på de olika resmålen.

Ingvar Berggren

Ingvar Berggren, längst till höger, tillsammans med två kolleger på Vingresor 1960. De övriga är Torgny Ridderberg (längst till vänster) samt Vingresors VD Yngve Fors (i mitten).

Foto: Ving

 

Ving, en av dagens största svenska charterarrangörer, kan med andra ord i mångt och mycket tacka Ingvar Berggren för sin existens.


Moderbolaget, Nyman & Schultz, expanderade kraftigt – såväl genom nyetableringar som genom förvärv. Bland annat köpte man flygbolaget Transair, som då hade stora ekonomiska problem vilket till sist, 1965, fick till följd att hela koncernen hamnade i en så prekär situation att Handelsbanken tog över bolaget.


Handelsbanken konsoliderade Nyman & Schultz verksamhet och flyttade Vingresor till Stockholm.


Långt ifrån alla medarbetare på Vingresor tog emot flyttningsbeskedet med glädje och fem av dem, däribland Ingvar Berggren, bestämde sig därför för att starta en charterarrangör: Atlas Resor, vars första resa gick 1967 och som under en period kom att bli Sveriges näst största arrangör.


Även på Atlas Resor arbetade Ingvar Berggren som produktionschef. Hans ansvarsområde innefattade resmål i bland annat Spanien, Frankrike, Österrike, Jugoslavien och Marocko.


Ingvar Berggren förblev på Atlas Resor fram till sin pensionering  1987.


Ingvar Berggren var mycket språkbegåvad. Redan i skolan lärde han sig tyska, engelska och franska. Och under sina många resor utökades språkförrådet med spanska, italienska och portugisiska. Hans breda allmänbildning gjorde honom till en uppskattad sällskapsmänniska bland såväl svenska vänner som utländska affärsbekanta.


I sitt arbete var Ingvar Berggren ytterst noggrann, närmast  outtröttlig och fullkomligt omutlig vilket renderade honom stor respekt bland både kolleger och samarbetspartners.


Trots långa och tidsödande resor, intensiva förhandlingar samt sena kvällar och nätter var han alltid glad och pigg samt omtänksam och vänlig.


Ingvar Berggren var en av charterbranschens största och vi är många, många som inspirerats av honom.


Torslanda och Lidingö, i mars 2009
Åke Larsson och Thomas von Seth