Bengt Bengtsson in memoriam

 

Onsdagen den 6 april 2016 meddelades det att Bengt Bengtsson, Fritidsresors grundare och dess VD under många år avlidit.

 

Fritidsresors tidiga historia (utdrag ur boken Charterhistoria)

Redan 1947 bosatte sig en av Fritidsresors grundare, Bengt Bengtsson, i Paris där han arbetade för Electrolux. Svenskarna hade inte varit direkt inblandade i andra världskriget och den svenska industrin var därför relativt opåverkad och kunde kort efter krigsslutet påbörja en bearbetning av kunder runt om i Europa. Detta medförde en ström av affärsresor, vilken hade till följd att Nordisk Resebureau – en av dåtida Sveriges största affärsresebyråer, bildad redan 1898 – tidigt etablerade sig i flera europeiska huvudstäder, bland annat i Paris under namnet Nordisk Voyages.

 

Genom sitt arbete på Electrolux kom Bengt Bengtsson i kontakt med Nordisk Voyages och började så småningom arbeta för dem.

 

Även om Nordisk Resebureau huvudsakligen vände sig till affärsresenärer arrangerade man även en del gruppresor med buss och tåg. Detta kom i början av 50-talet att resultera i ett samarbete med Linjebuss – som på den tiden bedrev en omfattande verksamhet i hela Europa – och SJ. Tillsammans marknadsförde de tre företagen, under namnet Stjärnresor, sällskapsresor till ett flertal länder i Europa. Detta tidiga Stjärnresor har emellertid inget att göra med det produktionsbolag som flera år senare kommer att få sitt ursprung i Danmark.

 

I och med sällskapsresorna fick Bengtsson nya arbetsuppgifter på Nordisk Voya­ges. I Norden var nyfikenheten på kontinenten stor; under hela kriget hade det i stort sett varit omöjligt att resa och nu växte den nordiska turismen snabbt. Grunden till det som så småningom skulle bli charterresor med flyg lades när resebyråerna arrangerade sällskapsresor med buss och tåg till exempelvis Paris. För Bengt Bengtsson gällde det att, förutom som guide visa staden, finna lämpliga hotell och att sätta ihop program – med besök av sevärdheter och måltider på restauranger – för turisterna.

 

I början av 50-talet flyttade Bengtsson från Paris till Stockholm, men fortsatte att arbeta med uppdrag för Nordisk Resebureau – ett jobb som innebar en hel del resande, främst i Europa.

 

I ledningen för Nordisk Resebureau gick emellertid meningarna isär när det gällde frågan om man skulle producera sällskapsresor eller inte. Många menade att företaget skulle koncentrera sig på sin kärnverksamhet, nämligen att sälja andras produkter – det vill säga flyg, tåg, buss, båt och hotell – och inte syssla med, som de ansåg, riskfylld produktion av turistresor.

 

Men det fanns även de som trodde på en satsning på sällskapsresor. En av dem var Håkan Hellström, som började producera gruppresor åt bland annat olika föreningar. Och ofta blev det Bengt Bengtsson som fick till uppgift att, både från Sverige och direkt på resmålen, färdigställa produktionen.

 

Fritidsvåningar

Det var under Bengt Bengtssons utlandsuppdrag ett nytt koncept för charterresor började ta form. Bengtsson tyckte att den klassiska boendeformen, på hotell med hel- eller halvpension, innebar en alltför stor bundenhet för resenärerna. Han blev mer och mer övertygad om att många, kanske till och med de flesta, ville ha en större frihet under semestern. En frihet som kunde nås genom att man, istället för att bo i ett till ytan och funktionalitet relativt begränsat hotellrum, hade sin egen lägenhet med sovrum, vardagsrum och kök.

 

Att förlägga folk i våningar var i sig egentligen inte något nytt. Exempelvis hade det tidigare beskrivna Reso och även Kanaria-Resor – sedermera Hardings Resebyrå – begagnat sig av den modellen, dock inte med den inriktning Bengtsson kommit fram till. För honom var det själva boendet i lägenhet som var det väsentliga, att resenärerna skulle få rå om sig själva och gå och handla i de lokala butikerna. Så här kommer konceptet att beskrivas några år senare, i en av Fritidsresors tidiga kataloger (1963):

 

I våra ombonade våningar får man en känsla av hemtrevnad. Ni får Er egen nyckel och kommer och går som Ni vill utan att behöva bekymra Er om städning eller bäddning, som sköts av vår personal. Våningarna har vardera 2 sovrum (dubbelrum) samt kök, dusch och toalett. De är välutrustade och i köket finns svenskt kaffe, smör, marmelad och övriga frukostingredienser, och varje morgon kommer bagaren med färskt bröd. Ni kan själv tillreda Ert frukostmål vid den tid Ni önskar. Huvudmålet, valfritt lunch eller middag, serveras mot kupong på en trevlig restaurang i staden. Vill Ni, kan Ni koka Er en kopp eftermiddagskaffe. Skulle ni vilja ordna en vickning med några nyförvärvade semestervänner är det lätt gjort. Handlarn finns om hörnet.

 

Nästa steg i arbetet blev att finna resmål med en infrastruktur som passade det nya konceptet. Snart upptäckte Bengtsson att det i exempelvis spanska Sitges, söder om Barcelona, fanns en hel del lägenheter som stod tomma större delen av året. De ägdes av spanjorer, som egentligen bodde i storstäder som Madrid och Barcelona, men som tillbringade några semesterveckor om året i sina ”sommarlägenheter”. Bengt Bengtsson var övertygad om att han skulle kunna hyra ut dem till svenska turister.

 

Bengtsson beskrev sina tankar för Håkan Hellström, som också insåg det förträffliga i idén. Tillsammans åkte de till den italienska Rivieran som hade ungefär samma infrastruktur som de spanska semesterorterna. Där träffade de en nejlikeodlare vid namn Mimmo Bignone, vars marker låg i ett berömt klassiskt landskap med underbara stränder, nära San Remo.

 

Bignone hade redan förstått vilket turistiskt värde som fanns i hans marker och höll på att bygga lägenheter, som han hade tänkt sälja till italienare från Turin, Milano och andra storstäder i norra Italien. Bengtsson och Hellström övertygade Bignone om att en satsning på utländska turister skulle vara än mer lönsam, en insikt som så småningom skulle leda till ett långt samarbete dem emellan.

 

Det fanns dock en hel del svårigheter som måste överkommas. Bland annat saknades de faciliteter som finns på hotell, exempelvis reception, i lägenhetskomplexen. Dessa var ju egentligen vanliga hyreshus, utan någon som helst form av service. Och skulle man inkvartera svenska charterresenärer behövdes personal för att sköta städning, underhåll och reparationer. Dessutom krävde ofta de lokala myndigheterna olika former av tillstånd och licenser – här handlade det ju om att bedriva ett slags hotellverksamhet.

 

För att överhuvudtaget kunna fortsätta med projektet tvingades Bengtsson att etablera små företag på resmålen och i dem anställa exempelvis städerskor.

 

Ett företag föds

Att konceptet skulle bli en succé insåg såväl Bengtsson som Hellström tidigt. Och att de hade rätt visar dagens charterresenärer – de flesta, och långt ifrån bara de som reser med Fritidsresor, väljer att bo i våningar. Men de båda pionjärerna skulle komma att stöta på problem från ett litet oväntat håll.

 

Ledningen på Nordisk Resebureau ansåg att det nya projektet var förknippat med en alltför stor risk och visade stor tveksamhet till om planen överhuvudtaget skulle genomföras. Hellström försökte övertala sina kolleger, men dessa fick ytterligare vatten på sin kvarn när ett fotografi cirkulerade på Nordisks kontor.

 

Det var en gruppbild tagen på ett av de resmål som implementerat konceptet med fritidsvåningar. Bilden föreställde en stor mängd människor med olika uppgifter. Där fanns städerskor, väskbärare, reseledare och många fler. Alldeles för mycket folk, tyckte Nordisk Resebureaus ledning och menade att man istället borde satsa på rationalisering och personalminskning.

 

Meningsskiljaktigheterna mellan Håkan Hellström och den övriga ledningen på Nor­disk Resebureau blev allt större och till sist bestämde sig Hellström för att sluta. Han skulle – tillsammans med Bengt Bengtsson – starta en ny researrangör.

 

Och så grundades Fritidsresor i september 1961.

 

Startkapitalet bestod av blygsamma 20 000 kronor (idag nästan 200 000 kronor) och Bengtsson och Hellström bidrog med hälften var. Det kan i detta sammanhang vara intressant att notera att Thomson-gruppen fick betala 3,4 miljarder kronor (idag nästan 3,8 miljarder) när de 1998 köpte Fritidsresegruppen och att företaget två år senare, i samband med att den tyska koncernen Preussag tog över Thomson Travel Group, värderades till cirka fem miljarder.

 

ica-kuriren

Någon som också trodde på charterresor i fritidsvåningar var Gösta Ekholm, redaktör och eldsjäl på tidningen ICA-kuriren.

 

I charterns barndom var det vanligt att tidningar, såväl dags- som veckopress, också arrangerade resor. ICA-kuriren hade under flera år samarbetat med Nordisk Resebureau och på så vis hade Gösta Ekholm träffat såväl Håkan Hellström som Bengt Bengtsson.

 

Av någon anledning, kanske beroende på att Nordisk Resebureau fått nya ägare i form av Salénrederierna, hade ICA-kuriren bestämt sig för att avsluta sitt samarbete med Nordisk Resebureau. Man vände sig därför till Fritidsresor och frågade om de inte ville ta hand om tidningens reseverksamhet. På så vis etablerades ett samarbete som under flera år skulle gå under namnet Fritidsresor/ICA-kurirens Resor.

 

Fritidsresors allra första resa gick vintern 1961–1962 – men paradoxalt nog inte till något sol-och-bad resmål med fritidsvåningar. Resmålet blev istället USA.

 

En för flera av dåtidens arrangörer relativt stor verksamhet var nämligen släktresor till Amerika, något som bland annat ICA-kuriren arrangerat tillsammans med Nordisk Resebureau. Arrangörens uppgift var då, förutom att organisera själva resan, att hjälpa resenärerna att spåra upp sina släktingar – ättlingar till de gamla immigranterna i USA.

 

Det första året

Huvudverksamheten – det vill säga charterresor med flyg till Medelhavet – kom igång våren 1962. Resmålen bestod av bland annat Mallorca, Sitges, Nice, San Remo och det närliggande Arma de Taggia samt Rimini. Antalet resenärer blev blygsamma 4 500. Totalvolymen enligt Luftfartsverkets statistik, för alla svenska arran­görer det året, var cirka 104 000. Ekonomiskt blev det, trots få resenärer, ett litet plusresultat.

 

Fritidsresors första kontor fanns hos en tandläkare Hagström i Hötorgscity i centrala Stockholm, men redan i juni 1962 flyttade man till egna lokaler på Drottninggatan 31. På hemmakontoret och under ledning av Håkan Hellström arbetade cirka fem personer. Något datoriserat bokningsprogram var det inte tal om, man använde bokningskort som sattes in i pärmar av olika färger.

 

Till de flesta destinationerna flög man, huvudsakligen med Transairs DC-6:or, var 14:e dag, men det största resmålet – Sitges – tog emot resenärer varje vecka.

 

En typisk 2-veckorsresa till Arma di Taggia kostade då, inklusive den obligatoriska halvpensionen, 795 kronor (idag ungefär 7 590 kronor).

 

Folkrörelse

Under flygcharterns allra första år var dessa resor en relativt dyr och dessutom alltför exotisk eskapad för den vanlige svensken. Men ett par år in på sextiotalet ökade priskonkurrensen, inte minst på grund av de danska arrangörerna Spies och Tjæreborgs aggressiva lågprispolitik, samtidigt som den stora folktidningen ICA-kuriren lanserade Fritidsresors nya koncept ”för vanliga människor” – fritidsvåningar.

 

Expressen ägnade, den 23 och 24 mars 1963, stora artiklar åt ”ett nytt sätt att resa och bo” under semesterresorna vid Medelhavet – våningssemestern:

 

Svensken har ’spräckt flocken’ som sällskapsresenär. Han har sökt sig bort från den hopbuntade resan där alla tittar till höger, vänster, framåt eller bakåt på en mer eller mindre beskäftig reseledares order. Svensken har blivit den lugna ligga-stilla resenären på sitt semestermål. Hans ekonomi börjar tillåta honom att ta med familjen på resan. Flyget för honom till olika resmål, snabbt och billigt. Det ligger i tiden att han som familjeresenär söker sig bort från hotellrummen till egen villa eller våning, även som sällskapsresenär.

 

Ett typiskt folkligt inslag på den tiden, var att samtliga resenärer som reste med Fritidsresor/ICA-kurirens Resor till fritidsvåningar utrustades med svenskt kaffe. När dessa resenärer kom ombord på flygplanet som skulle ta dem till solen, fann de på sina säten en ICA-påse innehållande en burk Luxus-kaffe och en förpackning Melittapåsar.

 

En av Fritidsresors mer namnkunniga resenärer under denna tid var Evert Taube, som med sin hustru Astri tillbringade ett par veckor i en fritidsvåning i Arma di Taggia. Det berättas att Taube hade glömt sitt pass, men att han var så känd att han inte bara fick resa ut från Sverige utan också kunde resa in i Frankrike och Italien trots att han saknade detta viktiga dokument.

 

 

Under åren som följde utvecklades och expanderade Fritidsresor. Såväl antalet resenärer som antalet resmål ökade. I broschyren för vintern 1973–74 finner vi följande resmål: Costa del Sol – inklusive golfresor, Teneriffa, Gran Canaria – med både Las Palmas, Playa del Inglés och ”det nya solparadiset Puerto Rico”, Cypern – detta är vintern före krisen och resmålet heter därför Famagusta, Agadir i Marocko, Rhodos och Athen, en två veckors ”flygkryssning” till Dar es Salaam i Östafrika samt Kairo och Luxor i Egypten, London, Rom, Terracina och släktresor till Chicago i USA.

 

I den obligatoriska programförklaringen, på katalogens första uppslag, kan vi bland annat läsa:

 

Resor att lita på! Vårt reseprogram för vintersäsongen 1973–74 innehåller ett stort urval av resor, som alla, oberoende av resmål och prisklass har en gemensam nämnare, resor att lita på.
Ju mer jäktad och stressad vår vardagstillvaro blir, desto större blir vårt behov av avkoppling och rekreation. Inte minst på semesterresan är det viktigt att detta behov blir tillgodosett. Välj därför en resa, där ni vet att ingenting lämnats åt slumpen för att de praktiska detaljerna skall klaffa väl.
Vi i Fritidsresor har alltsedan vårt företags start gått in för en linje, som skulle tillförsäkra våra resenärer trygga och vederhäftiga arrangemang, personlig omtanke och omvårdnad.
Omsorgsfull planering ligger bak­om alla våra arrangemang, såväl när det gäller flygtransporter som inkvarteringar. Våra fritidsvåningar är vid det här laget välkända. Här erbjuder vi en boendeform, som ger privatresans oberoende i kombination med charterresans förmån i prishänseende. Våra resor arrangeras i nära samarbete med ICA-kuriren, Sveriges största veckotidning. Vi är glada över det förtroende som därigenom visats oss och tror också att vi lyckas motsvara de stora krav på vederhäftighet och pålitlighet, som samarbetet med ICA-kuriren innebär.

 

Fritidsresor expanderade snabbt. Redan 1967 etablerade man sig i Danmark under namnet Fritidsrejser A/S. Samarbetet med grannlandet i söder kom att utvecklas ytterligare vintern 1972–73 när flygbolaget Sterling Airways gick in som delägare, med en tredjedel av aktieposten, av Fritidsresor.

 

I slutet av 70-talet avvecklade Håkan Hellström sitt engagemang i företaget och sålde sin aktiepost till Bengt Bengtsson och Sterling Airways. På så vis kom Bengtsson och flygbolaget att äga hälften av Fritidsresor var.